.ge domain registration or registration renewal annual fee is:

  • 3 or more characters in the domain name - 30 GEL
  • 2 characters in the domain name - 900 GEL
  • General domain (.org.ge, .com.ge, .edu.ge, .school.ge, .pvt.ge, .net.ge) - 12 GEL